Waarom kiest u voor
Bakker
assurantieadvies
  • advies met kennis van (uw) zaken
  • experts in strategisch risicomanagement
  • kennis van bedrijfsrisico’s, wat uw business ook is
  • expertise in polisvoorwaarden en preventie
  • proactieve advisering over uw verzekeringspakket

Beheer van uw verzekeringen, dan hebt u het zeker goed voor elkaar

Passen uw polissen nog bij uw bedrijfsvoering? De bedrijfsvoering van veel ondernemingen en organisaties is dynamisch. Dat betekent dat er nogal eens iets verandert dat invloed kan hebben op de dekking. Denk bijvoorbeeld aan veranderende werkzaamheden. Of aan de waarde van uw inventaris, die dermate kan stijgen dat de dekkingsgraad van de verzekering niet meer voldoet. Wij bewaken de clausules in uw polis door periodiek te inventariseren. Zo weet u zeker dat u uw verzekeringszaken goed hebt geregeld. 

Uw bedrijf, werk en bedrijfsbezit verandert altijd, wij staan naast u zodat uw verzekering en polisvoorwaarden blijven voldoen

Wat houdt beheer van verzekeringen in bij Bakker assurantieadvies?

  • toepassen van wijzigen in clausules en polisvoorwaarden
  • bijhouden van veranderingen in uw bedrijfsvoering die invloed hebben op uw verzekeringen
  • advies over preventiemaatregelen die u moet treffen
  • het vinden van assurantieoplossingen, ook als die niet vanzelfsprekend zijn
  • blijvende inventarisatie om op het gebied van verzekeringen altijd up to date te blijven

Keuringen en certificeringen

Veel machines, gereedschappen, elektrische installaties en zonnepanelen moeten periodiek worden gekeurd om vereiste certificaten te behalen of behouden of te voldoen aan de polisvoorwaarden van de verzekering. Wij ontzorgen u hierbij graag, bijvoorbeeld door u erop te attenderen als er gekeurd moet worden. Desgewenst onderhouden wij zelf contacten met keuringsinstanties om u de zorg van keuringen volledig uit handen te nemen.

Beveiliging en preventie

Welke vereisten gelden er voor uw beveiliging? Voldoet bijvoorbeeld uw inventaris (nog) aan de voorwaarden van uw brandverzekering? En hebt u in de ogen van de verzekering voldoende maatregelen getroffen om uw zaak te beschermen tegen ongewenste indringers. Denk daarbij naast inbrekers in uw pand ook eens aan uw digitale bedrijfsomgeving. Hoe zit het met uw aansprakelijkheid als het gaat om bijvoorbeeld privacy en bescherming van persoonsgegevens van uw klanten en relaties? Hebt u alle maatregelen getroffen die de verzekeraar van u eist? Ook in deze complexe materie adviseren wij u graag.